Periudha 2015-2017 ndaj së cilës i është referuar Senida Mesi është cilësuar me ngjyrë portokalli