*Incendios dos que informou a Consellería do Medio Rural