Letna rast BDP v Sloveniji

v odstotkih; pri letih 2024 in 2025 gre za Umarjevo spomladansko napoved