Statistikken opgør antallet af langtidsledige ud fra administrative registre og er en totaltælling.