Noot: de gegevens opgenomen in de figuur zijn schatting op basis van een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Zie: 'Meer info over definities en bronnen'.
 f 
in