Polyfarmacie per geslacht

% van de rechthebbenden per leeftijdscategorie en geslacht