Det er vanskelig å sette sammen tall før 1995 ettersom programfagene har endret seg. I denne statistikken er det gjort følgende omkoding fra Reform 94: Almennfag er blitt til studiespesialisering, helse- og sosialfag er blitt til helse- og oppvekstfag, formgivningsfag er blitt til design- og håndverk, hotell- og næringsmiddelfag er blitt til restaurant- og matfag, byggfag er blitt til bygg- og anleggsteknikk, mekaniske, kjemi- og prosessfag og trearbeiderfag er blitt til teknikk- og industriell produksjon, salg og service er blitt til service og samferdsel.
 f 
in