Čo a ako sa ide zdaňovať?

Prehľad navrhovaných sadzieb dane zo sladených nealkoholických nápojov s účinnosťou od 1. januára 2025