Nižšia inflácia potiahne reálne HDP

Reálne HDP, index 100 = 2019, hodnoty vyjadrujú medziročné rasty v %