Tallene er hentet fra DNs årlige dekning av ligningstallene i årene 2002-2018