Ove rezervacije otkazane su za period prvog kvartala i polovinu drugog kvartala 2020. godine.