W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców
Dane na 2016 r.
 f 
in