Kilde: Meddelelse om tilskud og udligning 2020 fra Social- og Indenrigsministeriet samt egne beregninger.