Sjukskrivningar bland personer under 40 år

Arkitekter, teknikkonsulter, alla uppdelat efter kön (per 1000 personer)