Vývoj podielov na trhu

Trhové podiely vybraných podvečerných programov Jednotky, Markízy a Joj. Údaje sú uvedené v percentách, v cieľovej skupine 12+, v meraní LIVE+VOSDAL+Hostia.