Svarfordeling på spørsmålet: "Dersom regjeringen vedtar å videreføre bruken av Aatrazeneca-vaksinen i Norge: Vil du takke ja til å motta dose to av denne vaksinen?" Usikker 39,6 %, Ja 33,6 %, Nei 26,9 %.