Стоковата размена со земјите од странство на Република Северна Макеоднија од јануари до декември 2021 година прикажана како процент. ЕУ - 59 %, Сите останати 29 %, Западен Балкан 10 %, Русија 1,2 %