*Brødboksen og Marked.no gikk konkurs i løpet av 2018