Arbetsplatser som varslas om strejk

Ytterligare 38 enheter inom Västra Götalandsregionen varslas nu om strejk från den 11 juni klockan 11.00. I tabellen nedan kan du se vilka avdelningar och mottagningar som berörs, samt vilken verksamhet de tillhör. På vissa enheter finns undantag för enstaka anställda.