Ako sa za tri roky zmenili zdroje plynu pre EÚ

Celkové dovozy plynu do EÚ v rokoch 2021, 2022 a 2023 (v mld. m3)