Persoas maiores de 65 anos que viven soas en Galicia