Agrártámogatások nélküli üzemi eredmény (ezer forint/számosállat)