Sykepleien sendte ut en spørreundersøkelse 24. mars. Den ble avsluttet 26. mars. På spørsmålet over, svarte 2052 sykepleiere.
 f 
in