Flest reaksjoner mot leger og sykepleiere Vi ga 229 reaksjoner til helsepersonell i 2021 mot 209 i 2020. Av reaksjonene var 85 rettet mot leger, 64 mot sykepleiere og 34 mot hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere. Det var 44 leger som mistet autorisasjonen og 26 fikk advarsel. Videre mistet 2 leger rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B. I 2021 mistet 57 sykepleiere og 30 hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere autorisasjonen. Suspensjoner og frivillig avkall Statens helsetilsyn suspenderte autorisasjonen til 11 helsepersonell, mens saken deres ble behandlet. Det var 20 helsepersonell som ga frivillig avkall på autorisasjonen og 6 leger som ga frivillig avkall på rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B. Begrenset autorisasjon Vi begrenset autorisasjonen til 26 helsepersonell, av disse var 13 leger. Begrenset autorisasjon kan for eksempel innebære at en lege ikke kan arbeide som legevaktlege eller må arbeide under veiledning.