Tallene er hentet inn gjennom spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer. 7279 har svart på denne delen av undersøkelsen. Stillingskategorier med under 20 respondenter er tatt ut av materialet.
 f 
in