Faktory, ktoré špecificky chodci vnímajú ako rizikové z pohľadu bezpečia pred a po zásahu (%)

Respondenti mohli označiť viac odpovedí