Evolución do número de apartamentos turísticos nos 25 concellos con maior cantidade (datos de febreiro de 2018 e xaneiro de 2019)