2016-tall gjelder perioden 1. oktober 2015 - 31. desember 2016 på grunn av omlegging fra avvikende regnskapsår