Tal frå totalkalkylen til Budsjettnemnda for jordbruket.
*2019 er prognose før oppgjeret. For 2020 er effekten av statens tilbod lagt til.
Kjelde: BFJ og statens tilbod