Formodede antisemitiske handlinger er ikke medregnet i denne statistik.