59,7 prosent svarar at dei fekk aukte bekymringar under covid-19-pandemien. 59,4 prosent svara at dei opplevde aukt einsemd og 49,8 prosent svara at dei fekk aukte konsentrasjonsvanskar.