Totalt svarte 1808 sykepleiere på dette spørsmålet i Sykepleiens spørreundersøkelse.