Statistiken är en jämförelse av andelen nuvarande kvinnliga ledamöter i kommunfullmäktige, hämtad från Valmyndigheten den 21 maj 2018, och andelen kvinnliga ledamöter som valdes i kommunalvalet 2014. Här anges förändringen i procentenheter.