Forza máis votada en cada sección censual en Ferrol