En indeks over 50 viser økende aktivitet i industrien. Motsatt viser en indeks under 50 et fall i aktiviteten.