Noot: de gegevens opgenomen in de figuur zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Er zijn geen gegevens beschikbaar voor 2008 en 2011. Zie: 'Meer info over definities en bronnen'.
 f 
in