Noot: de gegevens opgenomen in de figuur zijn schattingen gebaseerd een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Voor het Brusselse Gewest zijn er geen betrouwbare resultaten. Zie: 'Meer info over definities en bronnen'. EU28: Europese Unie met Verenigd Koninkrijk, EU27: Europese Unie zonder Verenigd Koninkrijk.
 f 
in