*Pexip gjorde unntak fra abonnementsmodellen for én kontrakt på 33 millioner kroner i 2016, så alle inntektene kom dette året.