Oversikten viser 16 av verdens 20 største gamblingselskaper målt i markedsverdived slutten av 2016 og 2017.