Tallene dekker omsetning av innspillt musikk, ikke konserter , live, radio eller inntekter fra musikk på tv-programmer.