10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek restrukturyzacyjny w listopadzie 2023 r.