297 respondenter fra NHH i 2019 og 347 i 2017. FNB og L var ikke med i 2017.