Ako sa littering rôzni regionálne?

Výsledky analýzy v lete 2023 osobitne na západnom, strednom a východnom Slovensku