Getallen zijn percentages. Er waren meerdere antwoorden mogelijk. (N=2.050)