Noot: geen cijfers beschikbaar voor 2012. Hybride pas vanaf 2013 aparte categorie. Tot dan onderdeel van categorie 'andere'.
 f 
in