Focus, v dňoch 15.4. – 17.4.2020, prieskum verejnej mienky kombinovanou formou telefonického a online dopytovania, 1016 respondentov.