Sjukskrivningar på grund av stress

Arkitekter, teknikkonsulter, alla (per 1000 personer)