10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości w lipcu 2023 r.