Kjerneinflasjon betyr total prisvekst, justert for avgiftsendringer og uten energivarer.