Evolució dels declarants de l'impost de patrimoni amb una fortuna superior als 30 milions d'euros